Aamunavausmateriaali

Aamunavausmateriaalia kouluille

 

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksestä 
Aamunavausten teemoina ovat esimerkiksi uskontojen välisen rakentavan keskustelun ja vuoropuhelun edistäminen sekä uskonnon- javakaumuksen vapaus ihmisoikeutena. Materiaali sisältää eri teemoihin kirjoitettuja oppilaille luettavia tekstejä. Ikäryhmäsuositus: yläkoulu, lukio ja toisen asteen oppilaitokset

Aamunavaus onnesta
Jokainen haluaa olla onnellinen. Mutta mikä tekee meidät onnellisiksi ja voiko omaan onnellisuuteen jotenkin vaikuttaa? Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen aamunavausmateriaali herättelee pohtimaan tuovatko korkea tulotaso tai uusien tavaroiden ja vaatteiden hankkiminen todellista onnea. Materiaali on oppilaille luettava artikkeli.  Ikäryhmäsuositus: yläkoulu, lukio ja toisen asteen oppilaitokset

YK-liiton päivänavauksia: Kulttuurien lähentyminen
Tässä päivänavausmateriaalissa käsitellään satujen muodossa rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta. Materiaali löytyy luettavina teksteinä. Ikäryhmäsuositus: ala- ja yläkoulut yghiggkigig

YK-liiton päivänavauksia: Parcouria, rauhaa ja ihmisoikeuksia
Materiaalipakettiin kuuluu kymmenen erilaista YK:n teemapäiviin liittyvää päivänavausta. Teemoina ovat mm. rauha, tasa-arvo, kestävä kehitys, kulttuurien monimuotoisuus ja vuorovaikutus sekä ihmisoikeudet. Paketissa on selkeästi merkitty omat aamunavaustekstit alakoulujen käyttöön, yläkouluille ja lukioille.

Päivänavaus: Saamelaisten kansallispäivän (6.2.) kuunnelma
Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta. Suomen YK-liiton päivänavauskuunnelma pohtii ihmisenä olemista ja saamelaisuutta havahduttavalla tavalla. Kuunnelman kesto on noin 10 minuuttia. Ikäryhmäsuositus:  yläkoulut ja lukiot

Ihmisoikeudet -videot

Tämän linkin kautta löydät kahdeksan lyhyttä, muutaman minuutin pituista videoita ihmisoikeuksiin liittyen. Videoissa kahdeksan julkisuuden henkilöä nostaa jokainen esille yhden heille erityisesti tärkeän ihmisoikeuden ja valottaa sitä konkreettisin esimerkein. Ikäryhmäsuositus: yläkoulut ja toinen aste

SPR:n aamunavaukset, materiaalipankki
Tähän materiaalipankkiin on koottu kaikki SPR:n tuottamat aamunavaustekstit. Sivuilta löydät aamunavaukset teemoittain. Kunkin materiaalin kohdalle on merkattu myös ikäryhmäsuositus. Teemoina ovat mm. kriisitilanteet, sodan säännöt, ystävänpäivä ja rasisiminvastaisuus.

Eroon ennakkoluuloista.
Rasisminvastaiseen päivään liittyvä teksti sopii käytettäväksi myös muuten ennakkoluuloja, syrjintää ja rasismia käsiteltäessä. Ikäryhmäsuositus: yläkoulut ja toinen aste

Operaatio Tuvalu
Kuunnelma (10 min) ilmastonmuutoksesta. Operaatio Tuvalu on sankaritarina, jossa keskitytään lapsille sopiviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Sivustolta löytyy kuunnelman lisäksi myös tehtävämoniste sekä opettajan vinkit aiheen jatkokäsittelyyn luokassa. Ikäryhmäsuositu: alakoulut

Tarinoita muuttuvalta planeetalta
WWF:n materiaali on tarinakokoelma ympäristöstä, kestävästä kehityksestä, uhanalaisista lajeista sekä ihmisistä eri maissa ja heidän vaikutusmahdollisuuksistaan. Osa tarinoista on Vaskivuoren lukion oppilaiden kirjoittamia. Esimerkkitarinoita löytyy myös kuunneltavina oppilaiden esityksinä. Ikäryhmäsuositus: yläkoulu, lukio ja toinen aste (osa tarinoista on kirjoitettu alakoululaisia ajatellen, mutta ikäryhmäsuosituksia ei ole tarinakohtaisesti ilmoitettu).

Ihmisoikeuspuolustajat

Ihmisoikeudet.net-sivustolla on verkkokurssi: Johdatus ihmisoikeusajatteluun. Kurssimateriaali on laaja, mutta aamunavauskäyttöön suosittelemme poimimaan lyhyitä (n 10 min.) videoita, joissa on haastateltu Suomessa toimivia ihmisoikeuspuolustajia heidän työstään ja työn vaikutuksista. Haastateltavina ovat Koko Hubara, Kalle Könkkölä ja Panu Mäenpää. Ikäryhmäsuositus: yläkoulut ja toinen aste. 

 

Lisäksi suosittelemme aamunavausmateriaaliksi erilaisia musiikkivideoita ja lyhytelokuvia globaalikasvatuksen teemoista.

Videovinkkejä erilaisista globaalikasvatuksen teemoista