Ympäristökasvatus

Alakoulu ja varhaiskasvatus

 

Opettajan opas varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen, joka ohjaa tutkimaan omaa osuutta globaaleissa vaikutusten ketjuissa. Oppaan on tuottanut Suomen ympäristökasvatuksen seura. Sisältää paljon toiminnallisia ideoita.
 
Opettajan opas 3.-9.luokille, joka ohjaa tutkimaan omaa osuutta globaaleissa vaikutusten ketjuissa. Oppaan on tuottanut Suomen ympäristökasvatuksen seura.Sisältää paljon toiminnallisia ideoita.
 

Suklaan matkassa- tarinoita Reilusta kaupasta
Tiedätkö missä kaakao kasvaa? Oletko kuullut Reilusta kaupasta? 6-9-vuotiaille lapsille suunnatut Suklaan matkassa -opetusmateriaalit kertovat, mistä kaikille tuttu herkku saapuu Suomeen ja miten valintamme lähikaupassa vaikuttavat kaukana asuvien perheiden elämään. Reilu muistipeli sopii kaiken ikäisille!

Vihreä lippu
Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma.

SLL:n Koulumetsäopas
Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen (2014)

Ympäristösalaisuuksia
Tarina Tomista, joka nukahtaa lempikaapissaan ja päätyykin kuulemaan tärkeitä salaisuuksia yhdessä ystävänsä Lilli-ketun kanssa. Kirjanen on suunniteltu kasvatuksellisesti herättämään 6–10-vuotiaiden lasten kiinnostus ympäristökysymyksiin.  

Vihreää draamaa lelumaassa
Opas on (PDF- muodossa) päiväkoti-ikäisille. Sen tavoitteena on tuoda draamaharjoituksia välineeksi lasten ympäristökasvatukseen. Lisäksi mukana on ohjelmien välillä toteutettavia leikkejä.

Energiapelikortit
Alaluokille suunnatut energiapelikortit ovat hyvä keskustelunherättäjä energiansäästöteemaan. Korttipelin ohjeet opettajalle löytyvät täältä. 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen materiaalipankki
Materiaalipankki sisältää runsaasti linkkejä päiväkotien ja kaikkien kouluasteiden ympäristökasvatukseen. Teemoina ovat mm. kierrätys ja ympäristövastuullisuus.

Eko-Elmeri
Eko-Elmeri -oppimateriaali on peruskoulun ala-asteelle jäteneuvontaan tarkoitettu oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää mm. virikekertomuksia, opetustuokioaiheita, harjoituksia ja tehtäviä, jäteaiheisia leikkejä, pelejä, lauluja ja kertomuksia sekä opettajan tietopaketin ja opetuskalvopohjat.

WWF -ympäristökasvatussivusto
WWF haastaa lapset ja nuoret tutustumaan ympäristöönsä ja toimimaan aktiivisesti sen hyvinvoinnin puolesta. Ympäristökasvatus vahvistaa luontosuhdetta, antaa valmiuksia elämänarvojen pohdintaan ja ohjaa kestävään elämäntapaan. 

Luonto kutsuu seikkailuun 
WWF:n vihkosta löytyy mukavia tehtäviä perheen tai päiväkodin yhteiselle luontoretkelle.

Yläkoulu/lukio

Globaalin kuluttajan oppikirja yläkouluihin 

Opettajan opas 3.-9.luokille, joka ohjaa tutkimaan omaa osuutta globaaleissa vaikutusten ketjuissa. Oppaan on tuottanut Suomen ympäristökasvatuksen seura.Sisältää paljon toiminnallisia ideoita.

Keke koulussa, kestävän kehityksen opas.
Käytännönläheinen opas peruskoulujen suunnitelmalliseen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Muita julkaisuja kasvattajille.

Globaalin kuluttajan ajokortti
Materiaalin  kautta yläkoulujen ja lukion oppilaille tuodaan tutuksi eettisen kuluttamisen ja kehityskysymysten välisiä yhteyksiä. Materiaali sisältää opettajan oppaan sekä oppilaiden materiaalin (yläkoulut ja toinen aste. Materiaali myös ruotsiksi). 

Tuumasta toimeen -opas (2013)
Opas on suunnattu 13-19 -vuotiaiden nuorten kanssa toimiville opettajille.  Opas sisältää valmiita työpajakokonaisuuksia ilmasto-oikeudenmukaisuuden, globaalien ruokakysymysten ja vaatetuotannon ongelmien käsittelyyn, sekä lähiluonnon tutkimiseen, kulutusvalintojen tarkasteluun ja nuorten vaikuttamisinnon herättämiseen. Lisäksi myös esim. keskusteluun johdattelevia kysymyksiä.

WWF -ympäristökasvatussivusto
WWF haastaa lapset ja nuoret tutustumaan ympäristöönsä ja toimimaan aktiivisesti sen hyvinvoinnin puolesta. Ympäristökasvatus vahvistaa luontosuhdetta, antaa valmiuksia elämänarvojen pohdintaan ja ohjaa kestävään elämäntapaan. a. 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen materiaalipankki
Teemoina ovat mm. kierrätys ja ympäristövastuullisuus. Yläkouluille on myös käyttövalmiita tuntisuunnitelmia eri aineisiin. 

Vihreää draamaa tavaramaailmassa
Materiaali sisältää ohjaajan oppaan sekä vihreä draama -ohjelmia yli 14-vuotiaille nuorille. Teemoina mm. tavaroiden vaikutus elämäämme ja ympäristöömme, kulutustottumukset ja mainonta.

Vihreä lippu
Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma.