Oulu

Maailmankoulu on syksystä 2010 alkaen osa Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintaa. Kirjasto ja materiaalipalvelut sijaitsevat entisellä paikallaan Taka-Lyötyn katu 4:n tiloissa katutasossa, ja ne ovat edelleen Oulun seudun opettajien ja kasvattajien käytettävissä.

Yhteystiedot:
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Taka-Lyötyn katu 4
PL 17
90015 Oulu

Yhteys: Kaisu Siltala/ Helena Laurila p. 050-3166606/ 050-3166605
Yhteysopettaja: Pauliina Kanervo p. 050-5923965, pauliina.kanervo(at)ouka.fi
Matkalaukkuvaraukset ja materiaalipyynnöt: Kaisu Siltala ja Helena Laurila, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Kirjasto

Kirjastoon on koottu monipuolista materiaalia globaalikasvatuksen eri osa-alueisiin liittyen. Kirjasto on osa Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoa, ja sen kokoelmat ovat löydettävissä koulukirjastojen yhteisestä tietokannasta. Materiaali on lainattavissa koulukirjastokortilla maksutta ja voidaan toimittaa sekä palauttaa ilmaiseksi Oulun alueen toimintapisteisiin sisäisessä postissa.

Maailmankoulun teemoihin liittyvää kirjallisuutta löytyy myös Napista Byströmiltä. Aineistoa löytyy mm. opetuksen ja kasvatuksen ja monikulttuurisen työn aihepiireistä. Lisätietoa: http://www.nettinappi.fi/kirjasto/

Materiaaleja ja välineitä kestävään kehitykseen ja luontoteemaan on lainattavissa Timosenkosken Luontokoululta: http://www.timosenkoski.net/

Oheisissa tiedostoissa tarkemmat kuvaukset Oulun Maailmankoulun kirjaston materiaaleista:

Maailmankoulun matkalaukut Oulussa
Globaalikasvatuksen kirjat Oulussa (lainataan samasta paikkaa kuin Oulun matkalaukut)
Saamelaiset -matkalaukku Oulussa (lainataan eri osoitteesta kuin muut laukut)

 

Kouluvierailijat Oulun seudulla:
 

Kouluilla on mahdollisuus tilata vierailija puhumaan oppilaille eri globaalikasvatuksen teemoista. Oheiseen listaan on koottu nimenomaan Oulun seudulla toimivia kouluvierailijoita, joista valtaosa on maksuttomia.

WWF-lähettiläät vierailevat lukuvuoden 2014–2015 aikana alakouluissa ”Kaiken maailman eväät” -kiertueella. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta vastuullisista ruokavalinnoista, ruoan alkuperästä sekä ruoantuotannon ja -kulutuksen globaaleista ympäristövaikutuksista. Lähettilään pitämä toiminnallinen oppitunti (45min) on maksuton. Kohderyhmänä ovat 1.-6. luokkalaiset oppilaat. Oppituntiin sisältyy sekä värikäs powerpoint-esitys että toiminnallisia harjoituksia. Koulutetut WWF-lähettiläämme pystyvät vaihtelemaan oppitunnin harjoituksia ryhmän iän ja tarpeiden mukaan. Jos haluat kutsua vierailijan kouluusi, katso seudullasi toimivien lähettiläiden tiedot http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/kouluvierailut/ ja ota yhteyttä yhteen heistä.
Lisätietoja: Ympäristökasvattaja Saana Kemppi (etunimi.sukunimi@wwf.fi, tai puh. 09 7740 1059)

 

Maan ystävät

Maan ystävien Globaalia ympäristökasvatusta -hanke tarjoaa yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja nuorisotaloille apua globaalin ympäristöpäivän järjestämiseksi. Tarjoamme teemapäivään vapaaehtoisten pitämiä toiminnallisia työpajoja, aamunavauksen ja ideoita koko kolun toiminnaksi. 
Globaalin ympäristöpäivän voi järjestää kanssamme mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla toukokuun loppuun 2015 asti. Yhteydenotot: Anni Kiviranta, hankekoordinaattori,Globaalia ympäristökasvatusta -hanke Maan ystävät ry. annikiviranta@maanystavat.fi, 050-43 23 500. lue lisää ja tilaa ympäristökasvatuspäivä

 Mma

Amnestyn Oulun osasto

Amnestyn Suomen osasto tarjoaa vuonna 2011 mahdollisuutta tilata vapaaehtoisia kouluvierailijoita vetämään 1-2 tunnin mittaisia oppitunteja (max. 30 oppilasta) yläkoulujen ja lukioiden oppilaille. Mun rajat -teemakokonaisuus esittelee ihmisoikeusnäkökulmaa seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyen ja Amnesty ja ihmisoikeudet -teema käsittelee sitä, mistä ihmisoikeuksissa pohjimmiltaan on kysymys,  miten ihmisoikeudet ovat syntyneet ja miten ne vaikuttavat päivittäiseen elämäämme.
Lisätietoja

Varayhteyshenkilö: Ryhmäsihteeri Aino-Kaisa Manninen, ainokaim(at)mail.student.oulu.fi

Ilmari-hanke

Ilmari on Maan ystävienLuonto-LiitonDodon ja Nuorten Akatemian yhteinen ilmastotiedotushanke. Ilmarin tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan omaa rooliaan ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä.
Ilmari tarjoaa yläkouluille maksuttomia kouluvierailuja. Ilmari-kouluvierailulla matkataan 15-vuotiaan Vennin mukana tutustumassa ilmastonmuutoksen ratkaisuihin Nigeriassa, Brasiliassa ja Suomessa. Matkan aikana keskustellaan siitä, millainen onnellinen tulevaisuus voisi olla ja miten nuoret voivat olla mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta.
Koulutettujen kouluvierailijoiden pitämät Ilmari-oppitunnit soveltuvat hyvin esimerkiksi maantiedon, biologian, yhteiskuntaopin tai äidinkielen opetuksen tueksi tai teemapäivän virittäjäksi. Ilmari-kouluvierailun voi tilata helposti Nuorten Akatemian Note-nettipalvelusta.

 

Unicef

Kouluvierailuja, aamunavauksia, teemapäiviin osallistumista. Teemoina lasten oikeudet sekä Unicef-kohdemaat. Koulutukset maksuttomia. Kouluvierailujen järjestämisessä etusija on Unicef-kouluilla.
Yhteyshenkilö: Eija Ruohomäki 044-703 9189 tai eija.ruohomaki(at)ouka.fi. 

Pohjois-Suomen Pääskyt/Maailmankauppa Juuttiputiikki

Kouluvierailuja mahdollisuuksien mukaan, ensisijaisesti opettajille suunnatut koulutukset Maailmankaupan ja Reilun kaupan aihepiireistä. Maksuttomia.
Yhteyshenkilö: Liisa Tervo 08-311 51 89, putiikki(at)juuttiputiikki.fi   

Plan Suomi Säätiö

Planin Lapsen oikeuksien lähettiläät ovat koulutettuja lapsen oikeuksien puolestapuhujia, jotka vierailevat päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotaloissa ja -järjestöissä pitämässä toiminnallisia oppitunteja ja työpajoja liittyen lapsen oikeuksiin ja kehityskysymyksiin. Teemat liittyvät tiiviisti perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien arvoihin ja aihekokonaisuuksiin sekä ainekohtaisiin opetussuunnitelmiin. Tunnit toteutetaan monipuolisia työtapoja käyttäen sekä osallistujat huomioon ottaen. Lähettiläillemme voi esittää toiveita vierailun aiheesta ja tunnin sisällöstä. Tunnit ovat vastaanottajalle maksuttomia.
Voit tilata lähettiläsvierailun tilauslomakkeella. Lisätietoja osoitteesta kotimaa@plan.fi

 

Punainen risti

Maksuttomia kouluvierailuja. Teemoina mm. ensiapu, suvaitsevaisuus, kansainvälisyys, Punaisen ristin toiminta ja humanitäärinen oikeus. Yhteyshenkilöt: Päivi Jurvakainen 08-561 8200, etunimi.sukunimi(at)redcross.fi. Pauliina Tiiro, Nuorisotoiminnan suunnittelija, Suomen Punainen Risti, Oulun piiri. pauliina.tiiro(at)punainenristi.fi p. 0407484305, Uusikatu 22 90100 Oulu

Oulu-Matagalpa -ystävyysseura

Maksuttomia kouluvierailuja. Teemoina kehitysmaat (esimerkkinä Nicaragua), koulunkäynti kehitysmaassa (esimerkkinä nicaragua/Matagalpa). Yhteyshenkilö: Seija Paasi: puheenjohtaja(at)oulu-matagalpa.fi.

Taksvärkki ry

Maksuttomia kouluvierailuja peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Taksvärkki ry:n kouluvierailijat voivat tutustuttaa lapsen oikeuksiin toiminnallisia menetelmiä käyttäen, kertoa  nuorten elämästä kehitysmaissa, vetää lapsityövoiman hyväksikäyttöön pureutuvan Bengalia-roolipelin tai ohjata Fotonovela-työpajan, jossa luodaan kuvatarina. Vierailun kesto ja sisältö räätälöidään koulun toiveiden mukaan. Tilaa kansainvälisyyskouluttaja: http://www.taksvarkki.fi/tv/category/opettajille/tilaa-kv-kouluttaja. Lisätietoa: globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo, puh. (09) 5845 5504, leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi.

SETA

Kouluvierailuja ihmisoikeuksiin, normikriittisyyteen, seksuaalisen
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen sekä syrjimättömyyteen
liittyen. Maksuttomia peruskoulun, lukion ja 2. asteen ammatillisten koulujen opiskelijoille. Ammatilliset koulutukset (esimerkiksi opettajille tai muille kasvatusalan ammattilaisille tai opiskelijoille) ovat maksullisia. Yhteyshenkilö: Liisa Alanampa liisa.alanampa@oulunseta.fi tai koulutus@oulunseta.fi

Nuorten akatemian NOTE-nettipalvelu

Kouluvierailuja, aamunavauksia, materiaaleja, kilpailuja ja taloudellista tukea nuorten projekteille. Teemoina mm. globaali vastuu, ilmastonmuutos, turvallisen ryhmän rakentaminen ja tekijänoikeudet. Palvelu on suunnattu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja sekä henkilöstölle. Nuortenakatemia/NOTE

Pohjois-Suomen islamilainen yhdyskunta

Maksuttomia kouluvierailuja. Teemoina mm. elämä muslimina Suomessa, islamin uskonto arjessa, muslimien ja kristittyjen/muiden uskontokuntien yhteiselämä, islamin uskontoon/muslimeihin kohdistuvien ennakkoluulojen kohtaaminen. Maksulliset koulutukset opettajille ja kasvattajille räätälöidysti esim. teemoista: koti -kouluyhteistyö muslimiperheiden kohdalla, islamin uskontoon/muslimeihin kohdistuvien ennakkoluulojen kohtaaminen

Pohjois-Suomen romanit ry

Minkälaista on elää vähemmistönä? Järjestö tiedottaa romanikulttuurista ja tarjoaa kouluvierailuja, joissa valotetaan romanien elämää Suomessa, mm. historiaa ja tapakulttuuria. Myös vierailut Toppilan romanien talolla mahdollisia. Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja/projektin vetäjä Allan Armas Lindberg puh: 044 2933 947.

Kokemustietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön arjesta

Kokemuskoulutus välittää kokemusperäistä tietoa pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön arjesta eri-ikäisille oppilaille ja opiskelijoille. Kokemusperäisen tiedon välittäjänä toimivat taustajärjestön valitsemat kokemuskouluttajat. Kokemuskouluttajat ovat itse pitkäaikaissairaita tai vammaisia. Mukana on myös vanhempia, joiden lapsilla on vamma tai pitkäaikaissairaus sekä omaishoitajia, joilla on kokemusta omaishoitajuudesta. Kokemuskouluttajat ovat saaneet koulutuksen tehtävään. Oppilaitos maksaa kouluttajalle palkkion.
Yhteystiedot: pohjoissuomi(at)keliakialiitto.fi.

Kulttuurivälittäjät

Kulttuurivälittäjä on aikuinen maahanmuuttaja, joka on koulutettu toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä kouluissa, päiväkodeissa ja muissa yhteisöissä. Jokainen kulttuurinvälittäjä tekee työtä omalla persoonallisella tavallaan. Kulttuurivälittäjät tuovat vieraat kulttuurit lähelle suomalaista ihmistä. Vierailut ovat maksullisia. Lisätietoakulttuurivälittäjistä.
Tilaukset ja tiedustelut: Kulttuurivälittäjien rengas, Aili Saukkonen: aili.saukkonen@vuolleoulu.fi, 044 786 8884

Eettisen kaupan puolesta ry

Eetti ry:n kouluttamat vapaaehtoiset tekevät kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Vierailut ovat kouluille ilmaisia. Kouluvierailujen aiheet liittyvät Eetin toimintaan ja kampanjoihin, joissa arkiset kulutusvalintamme yhdistyvät globaaleihin kehityskysymyksiin.

Opettajat voivat valita kouluvierailun teemaksi globaalin vaate- tai elektroniikkateollisuuden tuotantoketjujen ongelmat, vastamainonnan tai reilun kaupan ja vastuullisen kuluttamisen. Työpajoihin liittyy myös aina pohdintaa globaalien kehityskysymysten taustoista, kulutuskriittistä tarkastelua sekä nuorten omien vaikuttamismahdollisuuksien käsittelyä. Lisätietoja

Apu-Paku ry

Apu Paku ry on vuonna 2009 perustettu oululainen hyväntekeväisyysyhdistys, joka toimittaa apua itse Afrikkaan ja muihin avustuskohteisiin omalla pakettiautollaan, Apu-Pakulla. Yhdistys on tehnyt jo vuonna 2010 avustusmatkan Gambiaan, jonne toimitettiin autolastillinen tempausten kautta lahjoituksina kerättyä tavaraa. Gambiassa yhdistys perusti kyläläisille mm. banaaniviljelmän, kaivon sekä auttoi korjaamaan koulun käyttökelpoiseksi. Matkan kulkua Oulusta Gambiaan raportoitiin kevään aikana blogissa, kuvin ja kertomuksin. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Antti "Kala" Väisänen tulee mielellään kertomaan kouluille vaiheikkaasta matkasta, kehitysyhteistyöstä ja Afrikan arkipäivästä!
Yhteys ja lisätietoja: Antti Väisänen, puh. 040-7576107, e-mail: kala.vaisanen@gmail.com