Oulu

Maailmankoulu on syksystä 2010 alkaen osa Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintaa. Kirjasto ja materiaalipalvelut sijaitsevat entisellä paikallaan Taka-Lyötyn katu 4:n tiloissa katutasossa, ja ne ovat edelleen Oulun seudun opettajien ja kasvattajien käytettävissä.

Yhteystiedot:
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Taka-Lyötyn katu 4
PL 17
90015 Oulu

Yhteys: Kaisu Siltala/ Helena Laurila p. 050-3166606/ 050-3166605
Yhteysopettaja: Pauliina Kanervo p. 050-5923965, pauliina.kanervo(at)ouka.fi
Matkalaukkuvaraukset ja materiaalipyynnöt: Kaisu Siltala ja Helena Laurila, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Kirjasto

Kirjastoon on koottu monipuolista materiaalia globaalikasvatuksen eri osa-alueisiin liittyen. Kirjasto on osa Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoa, ja sen kokoelmat ovat löydettävissä koulukirjastojen yhteisestä tietokannasta. Materiaali on lainattavissa koulukirjastokortilla maksutta ja voidaan toimittaa sekä palauttaa ilmaiseksi Oulun alueen toimintapisteisiin sisäisessä postissa.

Maailmankoulun teemoihin liittyvää kirjallisuutta löytyy myös Napista Byströmiltä. Aineistoa löytyy mm. opetuksen ja kasvatuksen ja monikulttuurisen työn aihepiireistä. Lisätietoa: http://www.nettinappi.fi/kirjasto/

Materiaaleja ja välineitä kestävään kehitykseen ja luontoteemaan on lainattavissa Timosenkosken Luontokoululta: http://www.timosenkoski.net/

Oheisissa tiedostoissa tarkemmat kuvaukset Oulun Maailmankoulun kirjaston materiaaleista:

Maailmankoulun matkalaukut Oulussa
Globaalikasvatuksen kirjat Oulussa (lainataan samasta paikkaa kuin Oulun matkalaukut)
Saamelaiset -matkalaukku Oulussa (lainataan eri osoitteesta kuin muut laukut)

 

Kouluvierailijat Oulun seudulla:
 

Kouluilla on mahdollisuus tilata vierailija puhumaan oppilaille eri globaalikasvatuksen teemoista. Oheiseen listaan on koottu nimenomaan Oulun seudulla toimivia kouluvierailijoita, joista valtaosa on maksuttomia.

WWF

WWF-lähettiläät kiertävät yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kevät- ja syyslukukaudella 2013 ”Voiko maailmaa muuttaa syömällä?” –kiertueella. Toiminnallisen oppitunnin (45-75min) teemana on vastuullinen ruoka ja viesti on positiivinen: jokainen meistä voi tehdä maapallon kannalta parempia ruokavalintoja. Oppitunnin sisällöt sopivat esimerkiksi ympäristökurssien sekä biologia-maantiedon, kotitalouden, terveystiedon ja elämänkatsomustiedon tunneille. Lähettilään vierailu koululla on maksuton. Lisätietoa lähettilästoiminnasta: http://www.wwf.fi/maapallomme/tule-mukaan/ymparistokasvatus/wwf-lahettilaat/ Oulussa lähettiläänä toimii Paula Ratava s-posti muotoa etunimi.sukunimi(at)gmail.com Voit tutustua WWF:n uuteen oppimateriaaliin, johon oppitunti perustuu, osoitteessa www.wwf.fi/ruoka. Ympäristökasvatusvastaava Hanna Seimola etunimi.sukunimi@wwf.fi tai puh. 09 7740 1059.
Lisää tietoa 

Maan ystävät

Maan ystävien Globaalia ympäristökasvatusta hanke tarjoaa yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja nuorisotaloille apua globaalin ympäristöpäivän järjestämiseksi. Teemapäivän voi järjestää kanssamme mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla Suomessa marraskuusta 2013 toukokuun loppuun 2014.
Lue lisää ja tilaa ympäristökasvatuspäivä

 Mma

Amnestyn Oulun osasto

Amnestyn Suomen osasto tarjoaa vuonna 2011 mahdollisuutta tilata vapaaehtoisia kouluvierailijoita vetämään 1-2 tunnin mittaisia oppitunteja (max. 30 oppilasta) yläkoulujen ja lukioiden oppilaille. Mun rajat -teemakokonaisuus esittelee ihmisoikeusnäkökulmaa seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyen ja Amnesty ja ihmisoikeudet -teema käsittelee sitä, mistä ihmisoikeuksissa pohjimmiltaan on kysymys,  miten ihmisoikeudet ovat syntyneet ja miten ne vaikuttavat päivittäiseen elämäämme.
Lisätietoja

Varayhteyshenkilö: Ryhmäsihteeri Aino-Kaisa Manninen, ainokaim(at)mail.student.oulu.fi

Ilmari-hanke

Ilmari on Maan ystävien, Luonto-Liiton, Dodon ja Nuorten Akatemian yhteinen ilmastotiedotushanke. Sen tarkoituksena on auttaa nuoria hahmottamaan omaa rooliaan ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä.  

Hankkeen kautta voi tilata kouluun oppitunnille tai muuhun tilaisuuteen koulutetun kouluierailijan. Kouluille vierailut ovat ilmaisia ja sen voi helposti tilata Nuorten Akatemian Note-nettipalvelusta

Unicef

Kouluvierailuja, aamunavauksia, teemapäiviin osallistumista. Teemoina lasten oikeudet sekä Unicef-kohdemaat. Koulutukset maksuttomia. Kouluvierailujen järjestämisessä etusija on Unicef-kouluilla.
Yhteyshenkilö: Eija Ruohomäki 044-703 9189 tai eija.ruohomaki(at)ouka.fi. 

Pohjois-Suomen Pääskyt/Maailmankauppa Juuttiputiikki

Kouluvierailuja mahdollisuuksien mukaan, ensisijaisesti opettajille suunnatut koulutukset Maailmankaupan ja Reilun kaupan aihepiireistä. Maksuttomia.
Yhteyshenkilö: Liisa Tervo 08-311 51 89, putiikki(at)juuttiputiikki.fi   

Plan Suomi Säätiö

Planin Lapsen oikeuksien lähettiläät levittävät tietoa lapsen oikeuksista ja YK:n lapsen oikeuksien so-pimuksesta sekä kertovat kehitysmaiden arjesta. Lähettiläät vierailevat kouluissa (ala- ja yläkoulu, toisen asteen oppilaitokset), nuorisotaloilla, järjestöissä, seurakunnissa, päiväkodeissa. Lähettiläiden vierailut ovat maksuttomia ja toteutetaan tilaajan toiveet huomioiden (esim. kesto yhdestä tunnista koko päivän työpajoihin). Meillä on tällä hetkellä Oulun alueella 6 kouluvierailijaa, jotka tekevät vierailuja varhaiskasvatuksesta aina kolmannelle asteelle. Lähettilään voi tilata sähköpostitse osoitteesta kotimaa@plan.fi tai puhelimitse (09) 6869 8089.

Punainen risti

Maksuttomia kouluvierailuja. Teemoina mm. ensiapu, suvaitsevaisuus, kansainvälisyys, Punaisen ristin toiminta ja humanitäärinen oikeus. Yhteyshenkilöt: Päivi Jurvakainen 08-561 8200, etunimi.sukunimi(at)redcross.fi. Pauliina Tiiro, Nuorisotoiminnan suunnittelija, Suomen Punainen Risti, Oulun piiri. pauliina.tiiro(at)punainenristi.fi p. 0407484305, Uusikatu 22 90100 Oulu

Oulu-Matagalpa -ystävyysseura

Maksuttomia kouluvierailuja. Teemoina kehitysmaat (esimerkkinä Nicaragua), koulunkäynti kehitysmaassa (esimerkkinä nicaragua/Matagalpa). Yhteyshenkilö: Seija Paasi: puheenjohtaja(at)oulu-matagalpa.fi.

Taksvärkki ry

Maksuttomia kouluvierailuja peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Taksvärkki ry:n kouluvierailijat voivat tutustuttaa lapsen oikeuksiin toiminnallisia menetelmiä käyttäen, kertoa  nuorten elämästä kehitysmaissa, vetää lapsityövoiman hyväksikäyttöön pureutuvan Bengalia-roolipelin tai ohjata Fotonovela-työpajan, jossa luodaan kuvatarina. Vierailun kesto ja sisältö räätälöidään koulun toiveiden mukaan. Tilaa kansainvälisyyskouluttaja: http://www.taksvarkki.fi/tv/category/opettajille/tilaa-kv-kouluttaja. Lisätietoa: globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo, puh. (09) 5845 5504, leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi.

SETA

Oulun SETA ry Kouluvierailuja ihmisoikeuksiin ,syrjimättömyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sateenkaari-perheisiin sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Maksuttomia peruskoulun, lukion ja 2. asteen ammatillisten koulujen opiskelijoille. Opettajille ja muille kasvatusalalla toimiville suunnatut koulutukset maksullisia. Yhteyshenkilö: Liisa Alanampa 045-1166481 tai koulutus(at)oulunseta.fi.

Nuorten akatemian NOTE-nettipalvelu

Kouluvierailuja, aamunavauksia, materiaaleja, kilpailuja ja taloudellista tukea nuorten projekteille. Teemoina mm. globalisaatio, ilmastonmuutos, turvallisen ryhmän rakentaminen ja seksi. Palvelu on suunnattu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja sekä henkilöstölle. Nuortenakatemia/NOTE

Pohjois-Suomen islamilainen yhdyskunta

Maksuttomia kouluvierailuja. Teemoina mm. elämä muslimina Suomessa, islamin uskonto arjessa, muslimien ja kristittyjen/muiden uskontokuntien yhteiselämä, islamin uskontoon/muslimeihin kohdistuvien ennakkoluulojen kohtaaminen. Maksulliset koulutukset opettajille ja kasvattajille räätälöidysti esim. teemoista: koti -kouluyhteistyö muslimiperheiden kohdalla, islamin uskontoon/muslimeihin kohdistuvien ennakkoluulojen kohtaaminen

Pohjois-Suomen romanit ry

Minkälaista on elää vähemmistönä? Järjestö tiedottaa romanikulttuurista ja tarjoaa kouluvierailuja, joissa valotetaan romanien elämää Suomessa, mm. historiaa ja tapakulttuuria. Myös vierailut Toppilan romanien talolla mahdollisia. Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja/projektin vetäjä Allan Armas Lindberg puh: 044 2933 947.

Kokemustietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön arjesta

Kokemuskoulutus välittää kokemusperäistä tietoa pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön arjesta eri-ikäisille oppilaille ja opiskelijoille. Kokemusperäisen tiedon välittäjänä toimivat taustajärjestön valitsemat kokemuskouluttajat. Kokemuskouluttajat ovat itse pitkäaikaissairaita tai vammaisia. Mukana on myös vanhempia, joiden lapsilla on vamma tai pitkäaikaissairaus sekä omaishoitajia, joilla on kokemusta omaishoitajuudesta. Kokemuskouluttajat ovat saaneet koulutuksen tehtävään. Oppilaitos maksaa kouluttajalle palkkion.
Yhteystiedot: pohjoissuomi(at)keliakialiitto.fi.

Kulttuurivälittäjät

Kulttuurivälittäjä on aikuinen maahanmuuttaja, joka on koulutettu toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä kouluissa, päiväkodeissa ja muissa yhteisöissä. Jokainen kulttuurinvälittäjä tekee työtä omalla persoonallisella tavallaan. Kulttuurivälittäjät tuovat vieraat kulttuurit lähelle suomalaista ihmistä. Vierailut ovat maksullisia. Lisätietoakulttuurivälittäjistä.
Tilaukset ja tiedustelut: Kulttuurivälittäjien rengas, Aili Saukkonen: aili.saukkonen@vuolleoulu.fi, 044 786 8884

Eettisen kaupan puolesta ry

Eetti ry:n kouluttamat vapaaehtoiset tekevät kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Vierailut ovat kouluille ilmaisia. Kouluvierailujen aiheet liittyvät Eetin toimintaan ja kampanjoihin, joissa arkiset kulutusvalintamme yhdistyvät globaaleihin kehityskysymyksiin.

Opettajat voivat valita kouluvierailun teemaksi globaalin vaate- tai elektroniikkateollisuuden tuotantoketjujen ongelmat tai reilun kaupan ja vastuullisen kuluttamisen. Työpajoihin liittyy myös aina pohdintaa globaalien kehityskysymysten taustoista, kulutuskriittistä tarkastelua sekä nuorten omien vaikuttamismahdollisuuksien käsittelyä. Lisätietoja

Apu-Paku ry

Apu Paku ry on vuonna 2009 perustettu oululainen hyväntekeväisyysyhdistys, joka toimittaa apua itse Afrikkaan ja muihin avustuskohteisiin omalla pakettiautollaan, Apu-Pakulla. Yhdistys on tehnyt jo vuonna 2010 avustusmatkan Gambiaan, jonne toimitettiin autolastillinen tempausten kautta lahjoituksina kerättyä tavaraa. Gambiassa yhdistys perusti kyläläisille mm. banaaniviljelmän, kaivon sekä auttoi korjaamaan koulun käyttökelpoiseksi. Matkan kulkua Oulusta Gambiaan raportoitiin kevään aikana blogissa, kuvin ja kertomuksin. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Antti "Kala" Väisänen tulee mielellään kertomaan kouluille vaiheikkaasta matkasta, kehitysyhteistyöstä ja Afrikan arkipäivästä!
Yhteys ja lisätietoja: Antti Väisänen, puh. 040-7576107, e-mail: kala.vaisanen@gmail.com