Opettajille

Maailmankoulu tarjoaa opettajille ja kasvattajille globaalikasvatuksen kehittämis- ja tukipalveluja:

  • verkkomateriaaleja
  • koulutusta
  • maksuttomia materiaaleja opetuskäyttöön

Materiaalipalveluun sisältyy kehitys- ja globaalikasvatuksen opetusmateriaalipaketit, eli Maailmankoulun matkalaukut, sekä materiaalipankki.

Matkalaukut ja materiaalipankki

Matkalaukut, globaalikasvatuken kiertävät opetusmateriaalipaketit, lainataan kouluille 2-6 viikon laina-ajalla. Laukuissa on valmiit tuntisuunnitelmat opettajaa varten sekä monipuolista materiaalia globaalikasvatuksen tueksi.

Teemoina ovat mm.

  • ihmisoikeudet
  • kehityskysymykset
  • pakolaisuus
  • rauha ja konfliktien ehkäisy
  • kulttuurinen moninaisuus

Kussakin laukussa on erityinen painopiste toiminnallisilla ja osallistavilla harjoituksilla!
Tarkemmat tiedot laukuista ja niiden sisällöistä. 

Oulun, Turun ja Tampereen toimipisteissä on lisäksi materiaalipankit, joista opettajat ja kasvattajat saavat maksutta hakea globaalikasvatusmateriaalia omaan käyttöönsä. Jos sinulla on mielessäsi esimerkiksi tietty teema, ikäryhmä tai materiaalitarve jota varten etsit aineistoa, voit myös kysyä henkilökohtaista neuvontaa alueesi koordinaattorilta.  ta  Turku, Oulu, HelsinkiKokkola, Satakunta, Tampere.

Tietopankki

Tietopankista löydät ajankohtaisimmat ja keskeisimmät nettisivut ja julkaisut koskien globaalikasvatusta ja kehityskasvatusta sekä niiden linkittämistä kasvatus- ja opetustyöhön.

Tietopankki

Opetussuunnitelman arvot ja aihekokonaisuudet osana opetusta

Maastrichtin globaalikasvatuksen julistuksen (2002) mukaan  globaalikasvatuksen tavoitteena on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisikeuksia kunnioittavaa maailmaa.  Globaalikasvatuksen tavoite Maailmankoulussa on julistuksen mukainen oppilaan kasvatus vastuulliseksi maailmankansalaiseksi. Sen lähtökohta koulumaailmassa on valtakunnallisen opetussuunnitelman arvopohjassa, johon lukeutuvat kasvu rauhaan, elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, hyvinvoinnin ja demokratian kunnioittaminen, aktiivinen toimijuus kansalaisyhteiskunnassa, tasa-arvo, yhdenvertaisuusperiaate, kestävä elämäntapa ja kulttuurinen moninaisuus rikkautena. (POPS2016)

Opetussuunnitelman laaja-alaiset aihekokonaisuudet kuten Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) antavat mahdollisuuksia globaalien kysymysten käsittelemiseen erilaisista näkökulmista. Laaja-alaisten kokonaisuuksien lisäksi globaalikasvatuksen teemoja linkittyy kaikkien oppiaineiden sisältöihin, joten uuden opetussuunnitelman seurauksena kaikki opettajat ovat globaalikasvattajia. Globaalikasvatusta voidaan toteuttaa projektien, ryhmätöiden ja teemapäivien avulla sekä integroimalla ilmiöpohjaisesti eri oppiaineita, jolloin nuorille annetaan mahdollisuus syventyä sellaiseen tietoon ja lähteisiin, joihin hän ei normaalisti itsestään tule tutustuneeksi. Lapsille ja nuorille on tarkoitus tarjota osallistavasti mahdollisuus eläytyä toisen henkilön asemaan ja haastaa heitä toimimaan globaalikasvatuksen ja OPS:in arvojen puolesta kouluarjessa.  Osallistavat ja toiminnalliset menetelmät sekä luovuutta ja taiteen eri muotoja korostavat käytännöt luovat nämä teemat helposti lähestyttäviksi.

 .