Tilaa kouluvierailija

Opettajat voivat tilata kouluvierailijan luokkaansa kertomaan tietystä aiheesta ja edistämään keskustelua ja kansalaisaktiivisuutta oppilaiden keskuudessa. 

Vierailijoita voi kutsua eri kansalaisjärjestöistä. He ovat kaikki käyneet järjestönsä kouluvierailijakoulutuksen.

Vierailut ovat maksuttomia.

Alueesi kouluvierailutarjonta löytyy kaupunkisivujen alaosasta Helsinki Turku Oulu Kokkola Tampere, mutta myös muissa kaupungeissa järjestetään vierailuja.

Kansalaisjärjestöjä Suomessa (maininta alla, mikäli tekee kouluvierailuja)

Amnesty International (www.amnesty.fi) on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten jäsenyydelle. Amnestyn Suomen osasto pyrkii vaikuttamaan ihmisoikeustilanteeseen tiedottamalla, järjestämällä kampanjoita ja vaikuttamalla suoraan viranomaisiin. Ihmisoikeuskasvatus on tärkeä osa Amnestyn toimintaa.
Tarjoaa kouluille:

 • Oppimateriaaleja

Eettisen kaupan puolesta ry (www.eetti.fi) on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää reilua ja ekologisesti kestävää maailmankauppaa. Eetti kouluttaa, tiedottaa ja kampanjoi vastuullisen kuluttamisen puolesta.
Tarjoaa kouluille:

* Kouluvierailuja (teemoina esim vastamainokset (alakoulut), puuvillan tuotantoon liittyvä draaamtyöpaja (yläkoulut)

* Oppimateriaaleja

Erasmus kouluissa -kutsu eurooppalainen vierailija kouluusi! http://www.eurooppalainensuomi.fi/fi/project/5/25/
Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilailla ja opettajilla on nyt mahdollisuus kutsua vieraaksi eurooppalaisia vaihto-opiskelijoita ja vapaaehtoisia, jotka saapuvat kertomaan kotimaastaan ja kulttuuristaan. Samalla eurooppalaiset vierailijat pääsevät tutustumaan koulujen arkeen.

Ihmisoikeudet.net (www.ihmisoikeudet.net) on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Suomen Oneworld -portaaliyhdistyksen yhteinen sivusto, jolle on koottu runsaasti tietoa ihmisoikeuksista ja niiden valvonnasta.
Tarjoaa kouluille:

 • Oppimateriaaleja

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT) (http://www.kvtfinland.org)on rauhanjärjestö, jonka tarkoitus on ruohonjuuritason toiminnalla edistää rauhaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ympäristönsuojelua. Pääasiallinen toimintamme on kansainvälisten työleirien järjestäminen Suomessa sekä vapaaehtoisten välittäminen ulkomaisille leireille.
Tarjoaa kouluille:

 • Kouluvierailuja

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa (www.kepa.fi) on kehitysyhteistyöstä ja globaaliasioista kiinnotuneiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka kokoaa suomalaiset toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.
Tarjoaa kouluille:

 • Oppimateriaaleja

Koulukino (www.koulukino.fi) on valtakunnallinen elokuvakasvatusjärjestö, joka tuottaa oppimateriaaleja elokuvateatterilevityksessä oleviin elokuviin.
Tarjoaa kouluille:

 • Oppimateriaaleja

Maailmankoulu (www.maailmankoulu.fi) on Rauhankasvatusinstituutin hanke, joka tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia sekä kouluttaa ja auttaa opettajia globaalikasvatuksen toteutuksessa. Maailmankoulun toimipisteet löytyvät Turusta, Kokkolasta, pääkaupunki-seudulta ja Oulusta. Hanke toimii Ulkoasiainministeriön tuella.
Tarjoaa kasvattajille:

 • Verkkomateriaaleja
 • Globaalikasvatuksen kiertäviä materiaalimatkalaukkuja
 • Koulutusta kasvattajille
 • Materiaalivinkkausta ja neuvontaa

Maan ystävät (www.maanystavat.fi) on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Maan ystävät tarjoaa mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä noin 77 maasta kaikista maanosista.
Tarjoaa kouluille:

Nuorten Akatemia (http://www.nuortenakatemia.fi/etusivu)
Valtakunnallinen järjestö, joka tukee nuorten omaa toimintaa ja siinä oppimista. Toiminta on kohdistettu kaikille 13-19-vuotiaille nuorille.
Nuorten Akatemia tarjoaa:

 • Kouluvierailuja
 • Kaupunkikävelyjä
 • Oppimateriaaleja
 • Koulutusta kasvattajille
 • yläkoulu- ja toisen asteen opettajille oppimateriaaleja
 • valmiita oppitunteja ja kouluvierailuja mm. ilmastonmuutos- ja kehityskysymysaiheista
   

Pelastakaa Lapset ry (http://www.pelastakaalapset.fi/
Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Tarjoamme oppimateriaaleja ja asiantuntijaosaamista kouluille, päiväkodeille ja oppilaitoksille. Lapsityön lisäksi aineistoa on seuraavista aiheista: mediakasvatus, lasten suojelu digitaalisessa mediassa ja rasisminvastaisuus 
Tarjoaa kouluille:

 • Opetusmateriaalia
 • Opetusmenetelmiä
 • Opettajien koulutusta

Plan Suomi (www.plan.fi)

Kansainvälinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton lastenoikeusjärjestö, joka toimii kehitysmaiden lasten elämän parantamiseksi. Suomessa Plan toteuttaa lapsen oikeuksiin ja kehityskysymyksiin liittyvää globaalikasvatusta. Opetusmateriaalit löytyvät täältä: Planin Globaalikoulu

Tarjoaa kouluille:
Oppimateriaaleja
Kouluvierailuja 
Koulutusta kasvattajille

Rauhankasvatusinstituutti ry - RKI (www.rauhankasvatus.fi
Ainoa Suomessa päätyönään rauhankasvatusta tekevä järjestö. Rauhankasvatuksella edistetään lasten ja nuorten kehitystä vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. RKI tukee kasvattajia tässä tehtävässä järjestämällä koulutuksia, seminaareja, tuottamalla oppimateriaaleja ja hyödyntämällä taidekasvatuksen menetelmiä. RKI tavoittaa kohderyhmäänsä myös hankkeidensa Maailmankoulun ja Rauhankoulun avulla.
Tarjoaa kouluille:

 • Koulutusta kasvattajille
 • Oppimateriaaleja
 • Teatteriesityksiä
 • Menetelmiä

Rauhankoulu (www.rauhankoulu.fi) tarjoaa peruskouluille ja lukioille suunnattuja rauhan ja kehityksen teemoihin keskittyvä toimintapäiviä koululuokille. Toiminnallisen Rauhankoulu -päivän aikana opitaan draama- ja osallistuvien menetelmien avulla konflikteista, ihmisoikeuksista ja globaaleista kehityskysymyksistä.
Tarjoaa kouluille:

Seta ry (www.seta.fi) on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina kansalaisina osana suomalaista yhteiskuntaa - riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
Tarjoaa kouluille:

Suomen Pakolaisapu (www.pakolaisapu.fi) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Ulkomailla Pakolaispu edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksien toteutumista. Suomessa Pakolaisapu tukee maahanmuuttajien kotoutumista.
Tarjoaa kouluille:

Suomen Punainen Risti (www.punainenristi.fi/koulusivut) on humanitaarista työtä tekevä kansalaisjärjestö, joka on osa kansainvälistä Punaista Ristiä ja Punaista Puolikuuta. Punainen Risti tarjoaa kansalaistaitojen kehittämiseen, ensiaputaitoihin, humanitaariseen oikeuteen ja rasismin vastaisen toimintaan liittyviä materiaaleja ja menetelmiä kouluille. Punainen ristin kouluyhteistyön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua inhimillisiä arvoja kunnioittaviksi, itseään arvostaviksi ja toisesta välittäviksi yksilöiksi.
Tarjoaa kouluille:

 • Oppimateriaaleja
 • Kouluvierailuja
 • Menetelmiä käsitellä mm. rasismia, päihteitä, seksuaaliterveyttä ja ensiapua
 • SPR:n paikallistason vahvan osaamisen koulun arjen tueksi

Suomen Unicef (www.unicef.fi) on yksi maailmanlaajuisen YK:n lastenjärjestön UNICEFin kansallisista komiteoista. Sen tavoitteena on edistää, vaikuttaa ja tiedottaa lasten oikeuksista ja maailman lasten tilanteesta suomalaisille.
Tarjoaa kouluille:

Suomen YK-liitto (www.ykliitto.fi) on kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. Suomen YK-liitto kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista.
Tarjoaa kouluille:

* Oppimateriaaleja

 • Menetelmäkoulutusta

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (www.ymparistokasvatus.fi) eli Sykse ry tekee työtä sen puolesta, että Suomessa yhä laajenevalla joukolla kasvattajia on halua ja edellytyksiä välittää lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita.
Tarjoaa kouluille:

 • Koulutusta kasvattajille
 • Oppimateriaaleja

Taksvärkki ry (www.taksvarkki.fi) on kansalaisjärjestö, joka edistää kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Taksvärkki ry on perinteisen kouluissa toteutettavan Taksvärkki-keräyksen järjestäjä.
Tarjoaa kouluille:

WWF (www.wwf.fi) eli Maailman luonnonsäätiö on maailmanlaajuisesti toimiva luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF innostaa koululaisia tutkimaan luontoa ja toimimaan ympäristövastuullisesti.
Tarjoaa kouluille:

Yhteiset lapsemme  (http://www.yhteisetlapsemme.fi/toiminta/olerohkeajareilu/) tarjoaa taidekasvatuksellisia työpajoja päiväkodeille ja kouluille.