Etusivu

Tervetuloa!

Maailmankoulu on globaalikasvatuksen resurssikeskus opettajille ja kasvattajille

Maailmankoulu toimii linkkinä kansalaisjärjestöjen ja ammattikasvattajien välillä. Se tarjoaa materiaalipankin, jonka näkökulma on yhdenvertaisuutta edistävä ja maailmankansalaisuutta tukeva. Valitut sisällöt ovat kriittisen globaalikasvatuksen mukaisia. Tämän lisäksi maailmankoulu järjestää täydennyskoulutuksia kasvattajille.

Kriittisen globaalikasvatuksen ytimessä on ajatus siitä, että me kaikki olemme osallisia vallan ja resurssien epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen. Ei ole olemassa meitä ja heitä, auttajia ja autettavia, vaan olemme kaikki osa samaa globaalia kokonaisuutta. Myös omaa kulttuuriperimää, valintoja ja toimintoja on hyvä tarkastella kriittisesti. Tavoitteena on toimia koko ihmiskunnan ja maailman paremman tulevaisuuden puolesta.

Maailmankoulun esittelyvideo (4min. 37s.) global school            

                      

Yhteistyössä

      

   Globaalikasvatus